Vi tillför struktur och säkerställer att den följs

Hur och varför det fungerar


Vi har arbetat med flera av Europas ledande konsultbolag kring komplexa tjänster och produkter. Oavsett om man är ett stort internationellt bolag eller ett mindre nischat bolag så är det i grunden samma process som skapar nya affärer. Det handlar om att arbeta långsiktigt och strukturerat med varje potentiell kund där målet är att få presentera en lösning till ett problem som kunden vill lösa.

De flesta förstår detta och har en idé om hur det ska gå till men saknar tid & resurser.

Våra kunder anlitar oss som ett komplement till sin egen säljorganisation där vi dels tillför en struktur med också driver processen för att fånga upp kommande behov hos potentiella kunder. Resultatet är att vi lämnar över en gemensamt kvalificerad affärsmöjlighet i form av ett säljmöte mellan den potentiella kunden och vår kunds konsulter/säljare. Samarbetet utvärderas löpande enligt en bestämd modell med syftet att öka ert affärsutfall samt leverera mer och mer träffsäkra affärsmöjligheter

Vi ser till att arbetet blir gjort - varje dag!

Steg 1

Med utgångspunkt från ett av era erbjudanden tar vi fram en lista med potentiella kunder.
Under en workshop hos er går vi igenom ert erbjudande och vilka utmaningar och problem ni kan lösa.

Steg 2

Vi kartlägger samtliga kunder i listan. Vilket innebär att vi identifierar relevanta besluts-fattare och skapar sedan en bild av hur de förhåller sig till ert erbjudande.

Steg 3

Vi hittar en match mellan ert erbjudande och kundens problem och utmaningar. Efter att vi validerat affärsmöjligheten med er bokas ett möte mellan kunden och era säljare/konsulter.

Exempel på uppdrag

COMPLIANCE

Vi kartlägger och bevakar företag inom Bank, försäkring och kreditmarknaden. Uppdraget handlar om att identifiera behov inom "complianceområdet". Det kan handla om resursbehov eller bolag som söker efter att hyra in en hel funktion.

Nya lagar, som exempelvis GDPR, ger oss ofta uppdrag från våra kunder inom juridik, IT, projektledning och management.

IT-UTVECKLING & STRATEGI

Flera av våra uppdrag handlar om att identifiera kunder som söker utvecklare inom olika områden. Våra kunder är IT-konsultbolag med kompetenser inom flera olika områden. Företagen vi kontaktar är allt från mindre till stora internationella bolag.

Uppdragen vi levererat har varit direkta resursbehov men även projekt där vår kund fått uppdrag som innefattat strategi, projektledning, analys, utveckling, implementering, förvaltning, drift och support.


AUTOMATISERING 

På uppdrag av våra kunder har vi under flera år fört diskussioner med företag om deras agenda gällande automatisering, RPA, Machine learning och under senaste tiden det spännande området AI.

Vi har riktat in oss på specifika processer men även riktat in oss på ledningsnivå och diskuterat området utifrån ett strategiskt perspektiv.